Tilkkuyhdistyksen apurahat ja stipendit

Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry voi myöntää apurahoja ja stipendejä, joiden tarkoitus on tukea tilkkutyöharrastusta ja lisätä tilkkutöiden tunnettuutta.

Apurahoja ei voida myöntää ammattimaiseen toimintaan.

Tilkkuyhdistyksen apurahat ja stipendit voidaan myöntää yksityiselle jäsenelle, jäsenryhmälle tai killalle.

 

Apurahoja voidaan myöntää esimerkiksi:

-killan näyttelykustannuksiin
-kurssin tai työpajan järjestämiseen
-tilkkutyöalan kurssille tai matkalle osallistumiseen
-yleishyödyllisen projektin toteuttamiseen

 

Stipendejä voidaan myöntää esim.

-tunnustukseksi pitkäaikaisesta, aktiivisesta killan/yhdistyksen jäsenyydestä
-tunnustukseksi aktiivisesta tilkkutöiden valmistamisesta ja/tai tilkkutöiden tunnetuksi tekemisestä.

 

Tilkkulehteä ahkerasti avustaneelle jäsenelle voidaan myöntää kannustusstipendi. Lehtistipendejä jaetaan vuosittain enintään kaksi.

Tilkkulehden päätoimittaja antaa omat perustellut ehdotuksensa lehden kannustusstipendin saajaksi/jiksi sekä lausuntonsa muiden yhdistyksen jäsenten ehdottamiin stipendinsaajiin.

Apuraha/stipendi myönnetään joko rahana, lahjakorttina, tavarana tai muussa hakijan perustellusti esittämässä muodossa.

 

Hae apurahaa tai stipendiä

Huomaa, että apurahahakemus pitää toimittaa hallitukselle vähintään kaksi (2) kuukautta ennen tapahtumaa, johon haet apurahaa.

Hakijana/hakijoina voi/voivat olla yhdistyksen yksityinen jäsen, ryhmä tai kilta.

Osoita vapaamuotoinen hakemus yhdistyksen hallitukselle ja lähetä se puheenjohtajalle. Katso yhteystiedot täältä.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi

-haetaanko apurahaa vai stipendiä
-hakija
-kenelle/keille sitä haetaan
-mihin tarkoitukseen ja millä perusteella haetaan.
-tapahtuman talousarvio liitteenä

 

Hakuaika

Hallitus käsittelee apurahahakemukset maaliskuun ja marraskuun kokouksissa.

Stipendejä tulee hakea joulukuun loppuun mennessä. Stipendit jaetaan seuraavan vuoden tilkkupäivillä.

Jos saat apurahan, muista kertoa hallitukselle, miten sen käytit/käytitte.

Apurahan käytöstä on apurahan saajan/saajien annettava selvitys yhdistyksen hallitukselle viimeistään vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä.

 

Varat

Yhdistyksen hallitus päättää vuosittain jaettavista apurahoista ja stipendeistä. Tarkoitukseen voidaan käyttää mm. varainhankinnalla, kuten esim. vuosittain tilkkutapahtumien yhteydessä järjestettävillä arpajaisilla saatuja tuloja.Yhdistys voi vastaanottaa myös lahjoituksia tähän tarkoitukseen.

Hallituksen päätös 28.3.2008 PKH 2008-2 § 8