Perustiedot Tilkkuyhdistyksestä

TILKKUYHDISTYKSESTÄ

Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry on valtakunnallinen, suomalaisten tilkkutyön harrastajien yhdistys. Sen tavoitteena on lisätä tilkkutöiden tunnettavuutta ja harrastamista.

Tätä varten yhdistys kannustaa jäseniään ja kiltoja järjestämään:

  • Tilkkutyönäyttelyitä
  • Erilaisia tilkkutapahtumia
  • Kursseja ja muita koulutustapahtumia
  • Matkoja ulkomaisiin tilkkutapahtumiin.

Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry kannustaa jäseniään myös osallistumaan kotimaisiin ja ulkomaisiin tilkkutyökilpailuihin ja lähettämään tilkkutöitään ulkomaisiin alan näyttelyihin.

Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry on perustettu vuonna 1990, ja sen kotipaikka on Tampere. Jäsenmäärä vuoden 2022 joulukuussa oli noin 1500. Jäseneksi voi liittyä jokainen yksityishenkilö, olipa hän tilkkutyötä aloitteleva harrastaja tai tekstiilitaiteen ammattilainen.

Katso yhdistyksen säännöt täältä.

Jäsenet voivat perustaa kiltoja eli pienempiä paikallisia ryhmiä, joita on noin 80. Killoista yksi toimii Espanjassa. Kiltatoiminta antaa mahdollisuuksia tilkkuharrastajien kiinteämpään yhteydenpitoon ja kokemusten vaihtoon. Killat järjestävät runsaasti omia näyttelyitä ympäri vuoden.

Yhdistyksen jäsenlehti Tilkkulehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuosikokous on yleensä maaliskuussa ja sen yhteyteen on järjestetty tilkkupäivät näyttelyineen, markkinapaikkoineen, työpajoineen ja luentoineen.

Tilkkutyöbiennaali – Laaja valtakunnallinen tilkkutyönäyttely jäsenten töistä järjestetään joka toinen vuosi. Vuorovuosina järjestetään yhdistyksen jäsenille avoin tilkkutyökilpailu.

Tilkkuyhdistys tekee kansainvälistä yhteistyötä European Quilt Associationin (EQA) kanssa.

Kansainvälisenä tilkkuilupäivänä, Quilt in Public Day, QUiP Day, yhdistyksen jäsenet voivat kokoontua tilkkuilemaan mm. julkisiin tiloihin ja puistoihin. Tilkkuilupäivän tarkoituksena on tehdä tilkkutöiden tekemistä ja tilkkutöitä tunnetuksi. Teemapäivää vietetään vuosittain kesäkuun kolmantena lauantaina, mutta sen voi järjestää muunakin ajankohtana. Esimerkiksi espoolaiset killat osallistuivat Ommel-tapahtumaan vuonna 2018. Lue pdf-muotoinen juttu, joka julkaistiin Tilkkulehdessä 3/2018.

ABOUT US

About Finn Quilt ry


The Finnish Quilting Association, Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry, strives to make quilting and patchwork better known in Finland and to boost quilting as a hobby. The Association was founded by 64 quilting lovers in September 1990. Finn Quilt had around 1500 members in December 2022. The Association has around 80 local quilting groups/guilds in Finland and one group in Spain for the Finnish quilters living there. Local groups get together to sew or meet each other. They can also organise exhibitions and do charity work.

Finn Quilt ry publishes the quarterly magazine Tilkkulehti. The annual general meeting of the Association takes place usually in March with accompanying exhibitions, workshops and lectures.

On odd-numbered years, Finn Quilt sets up the national quilt biennale, an exhibition of quilts from all over the country. On even-numbered years, the Association organizes a quilting competition with varying themes.

European interaction: Finn Quilt ry is a member of European Quilt Association.

Please contact us if you need more information about Finn Quilt ry.

OM OSS

Om Finn Quilt ry


Kviltföreningen Finn Quilt rf, Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry, strävar efter att göra lapptäcks- och kvilt-intresset känt och främja det som hobby i Finland. Föreningen grundades av 64 kvilt entusiaster i september 1990. I början av december 2022 hade föreningen ca 1500 medlemmar. Det finns ca 80 lokalgrupper i Finland och även en grup i Spanien för finska medlemmar som bor där en del av året. De lokala grupperna samlas att sy tillsammans. De kan okså organisera utställningar och arbeta med välgörenhet.

Finn Quilt rf ger ut medlemstidningen Tilkkulehti fyra gånger om året. Årsmötet hålls vanligtvis i mars med utställningar, workshops och föreläsningar.

Finn Quilt rf arrangerar en stor utställning varje udda år dit alla medlemmar kan skicka sina bidrag.

Föreningen arrangerar varje jämnt år en kvilttävling för medlemmar med varierande tema.

Finn Quilt rf är medlem i European Quilt Association.

Gärna kontakta oss om du vill veta mera om Finn Quilt rf.

HALLITUS

Hallitus


Tilkkuyhdistyksen hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä.

TilkkuFörin vuosikokouksessa 16.3.2024 valittiin hallituksen jäsenet uudelle kaudelle jatkamaan luottamustehtävää. Hallituksen kokoonpano on seuraava:

Puheenjohtajana jatkaa edelleen Marita Varrio. Hallituksen varsinaisia jäseniä ovat Soili Jokinen, Leena Knuuttila, Mari Kuhna, Sirkka Leiro, Maire Määttä ja Mari Ohenoja-Miettinen.

Varajäseniä ovat Tarja Huttunen, Raija Lehtorinne ja Pirjo Miilunpohja.

 

Katso hallituksen yhteystiedot ja tehtävät Ota yhteyttä –sivulta.

Kokoukset


Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä, normaalioloissa ennen maaliskuun loppua. Vuosikokous pyritään järjestämään eri puolilla maata.

Hallitus kokoontuu noin kuusi kertaa vuodessa. Yksi kokous on viikonloppukokous. Osa kokouksista voidaan järjestää etäkokouksina.

Kun haluat hallituksen käsittelevän tietyn asian, toimita se kirjallisena (sähköpostitse/kirjeitse) yhdistyksen puheenjohtajalle (marita.varrio @ finnquilt.fi) hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Hallituksen tulevat kokoukset järjestetään seuraavasti:

Lauantai 25.5.2024, etäyhteys

Lauantai 7.9.2024, etäyhteys

Suunnitteluviikonloppu 23.-24.11.2024

Hallituksen edellisten kokouspöytäkirjojen tiivistelmät

Vuosikokouksen pöytäkirja 2024

Vuosikokouksen pöytäkirja 2023

Vuosikokouksen pöytäkirja 2022

Vuosikokouksen pöytäkirja 2021

Vuosikokouksen pöytäkirja 2020