Perustiedot Tilkkuyhdistyksestä

TILKKUYHDISTYKSESTÄ

Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry on valtakunnallinen, suomalaisten tilkkutyön harrastajien yhdistys. Sen tavoitteena on lisätä tilkkutöiden tunnettavuutta ja harrastamista.

Tätä varten yhdistys kannustaa jäseniään ja kiltoja järjestämään:

  • Tilkkutyönäyttelyitä
  • Erilaisia tilkkutapahtumia
  • Kursseja ja muita koulutustapahtumia
  • Matkoja ulkomaisiin tilkkutapahtumiin.

Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry kannustaa jäseniään myös osallistumaan kotimaisiin ja ulkomaisiin tilkkutyökilpailuihin ja lähettämään tilkkutöitään ulkomaisiin alan näyttelyihin.

Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry on perustettu vuonna 1990, ja sen kotipaikka on Tampere. Jäsenmäärä vuoden 2020 marraskuussa oli noin 1500. Jäseneksi voi liittyä jokainen yksityishenkilö, olipa hän tilkkutyötä aloitteleva harrastaja tai tekstiilitaiteen ammattilainen.

Katso yhdistyksen säännöt täältä.

Jäsenet voivat perustaa kiltoja eli pienempiä paikallisia ryhmiä, joita on noin 80. Killoista kaksi toimii Espanjassa. Kiltatoiminta antaa mahdollisuuksia tilkkuharrastajien kiinteämpään yhteydenpitoon ja kokemusten vaihtoon. Killat järjestävät runsaasti omia näyttelyitä ympäri vuoden.

Yhdistyksen jäsenlehti Tilkkulehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuosikokous on yleensä maaliskuussa ja sen yhteyteen on järjestetty tilkkupäivät näyttelyineen, markkinapaikkoineen, työpajoineen ja luentoineen.

Tilkkutyöbiennaali – Laaja valtakunnallinen tilkkutyönäyttely jäsenten töistä järjestetään joka toinen vuosi. Vuorovuosina järjestetään yhdistyksen jäsenille avoin tilkkutyökilpailu.

Tilkkuyhdistys tekee kansainvälistä yhteistyötä European Quilt Associationin (EQA) kanssa.

Toisinaan yhdistyksen jäsenet siirtyvät tilkkuilemaan julkisesti eli viettävät Quilting in Public –päivän. Esimerkiksi espoolaiset killat osallistuivat Ommel-tapahtumaan vuonna 2018. Lue pdf-muotoinen juttu, joka julkaistiin Tilkkulehdessä 3/2018.

ABOUT US

About Finn Quilt ry


The Finnish Quilting Association Finn Quilt strives to make quilting and patchwork better known in Finland and to boost quilting as a hobby. The Association was founded by 64 quilting lovers in September 1990. Finn Quilt had around 1500 members in November 2020. The Association has around 80 local quilting groups/guilds in Finland and two groups in Spain for the Finnish quilters living there. Local groups do a lot of charity work: for example, some groups make and then donate small quilts to the Neonatal Intensive Care Units.

Finn Quilt publishes the quarterly magazine Tilkkulehti. The annual general meeting of the Association takes place in March with accompanying exhibitions, workshops and lectures.

On even-numbered years, Finn Quilt sets up the national quilt biennale, an exhibition of quilts from all over the country. On odd-numbered years, the Association organizes a quilting competition with varying themes.

European interaction: Finn Quilt is a member of European Quilt Association.

Please contact us if you need more information about Finn Quilt.

OM OSS

Om Finn Quilt ry


Kviltföreningen Finn Quilt rf strävar efter att göra lapptäcks- och kvilt-intresset känt och främja det som hobby i Finland. Föreningen grundades av 64 kvilt entusiaster i September 1990. I början av november 2020 hade föreningen ca 1500 medlemmar. Det finns ca 80 lokalgrupper i Finland och även två grupper i Spanien för finska medlemmar som bor där en del av året. De lokala grupperna arbetar mycket med välgörenhet, som t.ex att donera små lapptäcken till bebisar på enheter för intensivvård.

Finn Quilt ger ut medlemstidningen Tilkkulehti fyra gånger om året. Årsmötet hålls i mars med utställningar, workshops och föreläsningar.

Finn Quilt arrangerar en stor utställning varje jämnt år dit alla medlemmar kan skicka sina bidrag.

Föreningen arrangerar varje udda år  en kvilttävling för medlemmar med varierande tema.

Finn Quilt är medlem i European Quilt Association.

Gärna kontakta oss om du vill veta mera om Finn Quilt

HALLITUS

Hallitus


Tilkkuyhdistyksen hallitukseen valitaan puheenjohtajan lisäksi kuusi jäsentä ja kolme varajäsentä.

Suonenjoen vuosikokouksessa 2.7.2021 valittiin uudet jäsenet hallituksesta eroavien tilalle. Kokoonpanoksi tuli seuraava:

Puheenjohtajana jatkaa edelleen Marita Varrio. Hallituksen varsinaisia jäseniä ovat Soili Jokinen, Mari Kuhna, Maire Määttä, Mari Ohenoja-Miettinen (uusi), Tuija Vähävuori ja Helga Ylönen (uusi).

Varajäseniä ovat Marianne Ahola, Tarja Kanerva ja Pirjo Miilunpohja (uusi).

 

 

 

Katso hallituksen yhteystiedot Ota yhteyttä –sivulta.

Kokoukset


Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä, normaalioloissa ennen maaliskuun loppua. Vuosikokous pyritään järjestämään eri puolilla maata.

Hallitus kokoontuu viisi kertaa vuodessa. Yksi kokous on viikonloppukokous.

Kun haluat hallituksen käsittelevän tietyn asian, toimita se kirjallisena (sähköpostitse/kirjeitse) yhdistyksen puheenjohtajalle (marita.varrio @ finnquilt.fi) hyvissä ajoin, kuitenkin vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Hallituksen seuraavat kokoukset ovat:

Lauantai 29.1.2022, Oulu

Perjantai 18.3.2022, Vaasa

Järjestäytymiskokous 19.3.2022 vuosikokouksen 2022 jälkeen, Vaasa

Lauantai 21.5.2022, Seinäjoki

Lauantai 10.9.2022, etäkokous

Vuosikokouksen pöytäkirja 2021

Vuosikokouksen pöytäkirja 2020

Hallituksen edellisten kokouspöytäkirjojen tiivistelmät