Tilkkuyhdistyksen ansiomerkki

Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry:n hallitus voi myöntää yhdistyksen jäsenelle ansiomerkin tunnustuksena jäsenen tekemästä työstä yhdistyksen hyväksi. Tilkkuyhdistyksen ansiomerkki on kunnianosoitus saajalleen.

 

Myöntäminen

Ansiomerkki voidaan myöntää yhdistyksen jäsenelle:

·      joka on toiminut yhdistyksen luottamustehtävissä vähintään 5 v.

·      joka on erityisen ansioitunut kiltatoiminnassa ja samalla edistänyt omalla alueellaan Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry:n tavoitteita

·      jolle yhdistys muutoin haluaa osoittaa kunnioitusta.

Ansiomerkin myöntämisestä päättää yhdistyksen hallitus.

 

Hakeminen

Hakijana/hakijoina voi/voivat olla yhdistyksen yksityinen jäsen, ryhmä tai kilta. Lähetä vapaamuotoinen esitys perusteluineen yhdistyksen puheenjohtajalle. Katso yhteystiedot täältä.

 

Hakuaika

Anomuksen tulee olla perillä joulukuun loppuun mennessä.

 

Suositus ansiomerkin käytöstä

Yhdistyksen ansiomerkkiä suositellaan käytettäväksi yhdistyksen tilaisuuksissa ja muissa juhlatilaisuuksissa. Merkki kiinnitetään vasempaan rintapieleen.

 

Muita säädöksiä

·      Vuodessa jaetaan enintään 5 ansiomerkkiä.

·      Ansiomerkit jaetaan yhdistyksen vuosikokouksessa.

·      Merkin saajalle annetaan myös kunniakirja.

·      Ansiomerkit numeroidaan ja saajista pidetään luetteloa.

 

Ansiomerkin hakija maksaa merkin. Merkin hinnan päättää hallitus kunakin vuonna erikseen.

Hallituksen päätös 24.11.2007 PKH 2007-6 § 13