Tilkkuyhdistyksen hallituksen etäkokous 29.1.2023

Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry:n hallituksen etäkokous 29.1.2023

 • Käsiteltiin yhdistyksen talousasiat.
 • Käsiteltiin jäsenasioita. Keskusteltiin jäsenten maksamattomista jäsenmaksuista sekä uusien jäsenten hankkimisesta. Todettiin, että jatketaan liittymämaksuttomia kampanjoita, mutta harkiten. Kiltoja kannustetaan aktiiviseen jäsenhankintaan. Yhdistyksessä 31.12.2023 1509 jäsentä, joista 5 kunniajäsentä ja 1 kunniapuheenjohtaja.
 • Hyväksyttiin Tilkkulehden päätoimittajan ehdotus sähköpostiosoitteeksi (tilkkulehti@finnquilt.fi) ja keskusteltiin lehtistipendin myöntämisestä.
 • Mietittiin mitä asioita viestitään milläkin kanavalla (kotisivut, sosiaalinen media, uutiskirjeet). Todettiin, että vanhojen lehtien siirto digitoidussa muodossa kotisivuille viivästynyt. Suunniteltiin lehden sisältöä käsittelevän kyselyn tekemistä.
 • Käytiin läpi TilkkuTahkon järjestelyjä sekä ilmoittautuneiden määrät.
 • Käytiin lävitse Mäntyharjun tilkkumessujen (30.6-1.7. 2023) kanssa tehtävää yhteistyötä.
 • Keskusteltiin vuoden 2024 Tilkkupäivien ja vuosikokouksen suunnitelmista.
 • Käsiteltiin yhdistyksen vuosikokoukseen (2023) tulevia asioita.
 • Käytiin läpi Tilkkutyöbiennaalin 2023 järjestelyjen tilanne.
 • Käsiteltiin “Dädi” Lasse Simpasen palvelujen hinnankorotus sekä hallituksen esittämät stipendit.
 • Käytiin läpi sääntömuutoksen tiimoilta tullutta palautetta.

Seuraava hallituksen kokous on 24.3.2023 TilkkuTahkon yhteydessä Tahkolla.