Tilkkuyhdistyksen hallituksen kokous 27.5.2023

Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry:n hallituksen etäkokous 27.5.2023

  • Käsiteltiin talous- ja jäsenasiat. Liittymislomake päivitetään. Jäsenkysely tulossa. Tilannekatsaus Lahden Kätevä & Tekevä -käsityömessuihin osallistumisesta.
  • Käytiin läpi Tilkkulehden asioita. Juttuja saatu hyvin. Päätoimittaja toivoo, että lehteen tuleva aineisto lähetetään ajoissa.  Todettiin, että Tilkkulehden taso tulee pitää korkeana, koska se on tärkein jäsenetu.
  • Keskusteltiin tiedottamisesta ja viestinnästä. Tilkkulehtiarkiston julkaisu jäsensivuilla on testausvaiheessa. Yhdistyksen sähköpostien muutos etenee.
  • Käytiin lävitse TilkkuTahkon palautteet.
  • Käsiteltiin Tilkkupäivien 2024 suunnitelmia, Turku 16.-17.3.2024.
  • Keskusteltiin Juvan Tilkkutyöbiennaalin järjestelyjen etenemisestä.
  • Osallistutaan Mäntyharjun tilkkumessuille
  • Keskusteltiin vuoden 2024 tilkkutyökilpailusta.
  • Käsiteltiin saapuneet kirjeet ja ilmoitusasiat.

Seuraava hallituksen kokous on 9.9.2023 etäyhteydellä.