Tilkkuyhdistyksen hallituksen kokous 27.-28.11.2021

Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry:n hallituksen suunnittelukokous viikonloppuna 27.-28.11.2021

• Käytiin läpi taloustilanne ja arvio vuoden 2021 lopun tilanteesta
• Jäsenmäärä 1546 henkilöä, joista yksi kunniapuheenjohtaja ja viisi kunniajäsentä
• Suunniteltiin, miten lisätään näkyvyyttä ja saataisiin uusia jäseniä yhdistykseen
• Käsiteltiin yhdistyksen tiedottamista ja Tilkkulehden asiat
• Vuosikokous ja tilkkupäivät 2022, TilkkuWaasa – järjestelyt etenevät, huomioidaan järjestelyissä suositukset pandemiatilanteessa, varaudutaan mahdollisuuteen, että joudutaan käyttämään koronapassia
• Laadittiin alustavia vuosikokousasiakirjoja: vuosikokouksen 2022 esityslista, vuosikertomus 2021, talousarvio 2022, toimintasuunnitelma 2022
• Käytiin läpi tilkkutyökilpailun 2022 tilanne
• Käsiteltiin vuoden 2023 tilkkupäivien järjestelyiden tilanne
• Käsiteltiin valtakunnallisen tilkkutyöbiennaalin 2023 tilanne
• Käsiteltiin saapuneet kirjeet ja anomukset

Hallituksen seuraava kokous on 29.1.2022 Oulussa.