Tilkkuyhdistyksen hallituksen kokous 1.7.2021

Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry:n hallituksen kokous torstaina 1.7.2021 Suonenjoella

• Käsiteltiin yhdistyksen talous, jäsenmäärän lisääminen on haaste
• Jäseniä on tällä hetkellä 1472
• Käsiteltiin olemassaolevia jäsenetuja ja ideoitiin uusia
• Mietittiin, mitä näyttelyitä saataisiin kotisivuille
• Käytiin läpi EQA-asioita mm. näyttelyitä
• Käytiin läpi toimintasuunnitelman toteutumista
• Seuraavan tilkkulehden tilannekatsaus
• Pohdittiin hallituksen tehtäviä ja vastuita
• Käsiteltiin tiedottaminen – uutiskirjeellä 1000 tilaajaa!
• Käsiteltiin vuosikokousasiat
• TilkkuWaasa etenee hienosti
• Tilkkutyöbiennaali on valmis avattavksi
• Ideoitiin tilkkutyökilpailun aihetta

hallituksen järjestäytymiskokous perjantaina 2.7.2021 Suonenjoella